Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Přijmout vše
Nezbytné/funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.Uložit nastavení
Přijmout vše

Petice

PETICE PROTI PLÁNOVANÉMU ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE

My, níže podepsaní občané a právnické osoby se obracíme touto peticí na státní orgány České republiky, orgány státní správy a samosprávy zejména pak na Parlament a vládu České republiky, Zastupitelstvo hlavního města Prahy a MŽP ČR a žádáme, aby zabránily plánovaném projektu rozšíření Letiště Václava Havla v Praze.  Toto rozšíření a s ním související zvýšení leteckého provozu není v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, není přínosem pro hlavní město, okolní obce, ani pro jejich obyvatele a ve svém důsledku by znamenalo:

  1. další a nežádoucí nárůst turistického ruchu v Praze na úkor kvality života jejích obyvatel, kteří, a zejména mladí lidé, jsou již dnes vytěsňováni z Prahy do přilehlých obcí,
  2. zvýšení hlukové a imisní zátěže obyvatel dotčených částí Prahy a přilehlých obcí, které je v rozporu s rostoucím důrazem na udržitelný život, ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel i souvisejícím zpřísňováním hlukových a imisních norem,
  3. výstavbu další přistávací dráhy, která nepřinese deklarované úlevy části obyvatel Prahy, ale naopak přiblíží letecký provoz o 1,5 km blíže hustě obydleným částem Prahy,
  4. neodůvodněné plýtvání veřejných zdrojů za účelem navýšení zisku skupiny podnikatelů v oblasti dopravy a turistického ruchu namísto investic do veřejně prospěšných projektů, jako např. lepšího propojení Prahy s okolními obcemi veřejnou dopravou.
  5. nežádoucí a nevratnou proměnu Prahy na přeplněný a komerční turistický skanzen.

Žádáme proto vás, odpovědné orgány a politiky, abyste v zájmu obyvatel Prahy a přilehlých obcí v souladu s vaší zodpovědností za další vývoj a celkový charakter hlavního města zabránili jakémukoliv rozšiřování ruzyňského letiště a s tím souvisejícímu zvyšování leteckého provozu a soustředili se na snižování negativních dopadů letiště na život občanů Prahy a okolních obcí regulací leteckého provozu, zejména pak v nočních a časných ranních hodinách.

Tato petice je podávána podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.  Osobou určenou členy petičního výboru, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány je JUDr. Karel Šturm, bytem Jinočanská 944/21, 161 00 Praha 6 – Ruzyně. 

Petice byla přijata dne 18.2.2020.

Pokud s peticí souhlasíte a chcete se připojit, prosíme stáhněte si ji na níže uvedeném odkazu a podepsané petiční archy prosím zasílejte na adresu Klub přátel Ruzyně z.s., P.O. Box 105, 161 00 Praha 614.