Naše cíle

  • Vytvořit protiváhu proti jednostranné PR kampani, kterou vede vedení Letiště Václava Havla za účelem svého rozšíření
  • Seznamovat veřejnost s fakty týkajících se provozu letiště a dopadů jeho případného rozšíření
  • Prosazovat zásady udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí
  • Sjednotit různé zájmové skupiny a vytvořit konstruktivní opozici proti rozšiřování ruzyňského letiště
  • Vzbudit zájem občanů a zapojit je do veřejné diskuze týkající se problematiky letiště.