Spolek pro Hanspaulku se odvolal proti rozhodnutí o umístění stavby - rozšíření křížovatek na ruzyňském letišti

Zatímco žádost o vydání územního rozhodnutí na výstavbu paralelní dráhy leží už téměř deset měsíců na stavebním úřadu Černošice, ruzyňské letiště se salámovou metodou za pomoci snaží získat potřebná rozhodnutí k tomu, aby byla žádost na výstavbu paralelní dráhy v Černošicích bez problémů schválena.

Jedním z takových rozhodnutí je o rozhodnutí o umístění stavby „Rozšíření křižovatek vybraných TWYs, Letiště Praha – Ruzyně, nově s kolmými nájezdy na RWY 06/24“, které vydal Odbor výstavby MČ Prahy 6 dne 25. února 2020.

Rozšíření křížovatek je součástí přípravy navýšení kapacity letiště a plánu výstwavby nové paralelní dráhy.

Spolek pro Hanspaulku podal 16. května 2020 proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém argumentuje, že správní orgán při oznámení řízení nezveřejnil všechny údaje požadované zákonem a tím prakticky znemožnil veřejnosti podat k dané stavbě připomínky, resp. stát se účastníkem řízení.  Spolek pro Hanspaulku proto požaduje zrušení rozhodnutí a nové projednání.

Spolek pro Hanspaulku dlouhodobě monitoruje situaci kolem plánované výstavby paralelní dráhy a hájí zájmy občanů obyvatel Hanspaulky, Vokovic a dalších částí Prahy 6 proti plánovanému rozšiřování letiště, zejména v souvisejících správních řízeních.  Pokud chcete tuto činnost podpořit, můžete dát Spolku plnou moc pro zastupování ve všech správních řízeních souvisejících se záměrem rozšíření Letiště Praha a podepsanou plnou moc zaslat či doručit na adresu:

Spolek pro Hanspaulku

U Beránky 2033/7

160 00 Praha 6