Interpelace na Radu MČ Praha 6 proti rozšiřování leteckého provozu

Vyzvali jsme zastupitele Prahy 6, aby se postavili proti rozšiřování ruzyňského letiště.  Uvádíme zde text interpelace, kterou přednesl JUDr. Karel Šturm na zasedání zastupitelstva městské části Praha 6 dne 20. února 2020:

Dobrý den, vážení zastupitelé, vážený pane starosto, vážení členové rady, vážení hosté,

Obracím se na vás ohledně postoje Rady městské části Prahy 6 ve věci navrhovaného rozšiřování letiště Václava Havla v Praze a s tím souvisejícím navýšením leteckého provozu jako takového.  Již dnes provoz letiště významně negativně ovlivňuje obyvatele Prahy 6 a pokud se postaví paralelní dráha a dojde k dalšímu souvisejícímu rozšíření letiště, dojde k tomu, že se nejen přiblíží zdroj hluku a znečištění ovzduší o kilometr a půl Praze, ale výrazně se zhorší životní prostředí nejen v Praze 6 a dotčených obcích, ale dojde k ohrožení udržitelného rozvoje na celém území hl. m. Prahy.

Letiště uvádí, že se výstavbou nové dráhy zruší vzletová dráha 12/30 směřující na Řepy a Kladno a že se tím uleví občanům dotčených lokalit a obcí, avšak toto vše bude na úkor Prahy 6 a jejích občanů.  Přitom dráha na Řepy se v roce 2019 využívala   v průměru jen necelé dva týdny v roce – oproti tomu paralelní dráha by se používala prakticky celý rok.

S ohledem na nedávné prohlášení premiéra je zřejmé, že je uvažováno rozšíření letiště a s tím související další navyšování leteckého provozu až na 30 milionů odbavených cestujících ročně. Potom se již velice těžko zabrání tomu, aby letiště nepřekročilo 21,2 milionů odbavených cestujících za rok, jak povoluje stávající EIA.

Rozšiřování letiště, které leží na území města, směrem k jeho centru, by zřejmě byl světový unikát.  Samo umístění letiště tak blízko městu je problematické – pokud v některých jiných zemích potřebují letiště rozšířit, dělají to buď směrem od osídlených oblastí anebo, pokud to není možné, postaví letiště nové, dostatečně vzdálené od města.  Navíc v řadě měst Evropy se v zájmu udržitelného rozvoje spíše, než nad navyšování letecké dopravy zamýšlejí nad omezením leteckého provozu a jeho částečným nahrazením   zejména   železniční dopravou. 

Vážení zastupitelé, pokud se vedení naší městské části a vy všichni nepostavíte proti projektu rozšíření letiště, který zdá se pracuje s více jak deset let starými informacemi a projekcemi leteckém provozu a nebere v úvahu vývoj a zpřísňování norem týkajících se hluku a emisí a primární zájem občanů Prahy, dojde ke zcela zásadnímu kroku ohrožujícímu udržitelný rozvoj Prahy.   Obracím se proto na vás, zastupitele a radní Prahy 6, abyste hájili zájmy nás, občanů Prahy 6 a Vašich voličů. 

Žádám vás, abyste se po odborné stránce věnovali posouzení negativních dopadů rozšíření leteckého provozu a následně se jednoznačně vyslovili proti rozšiřování ruzyňského letiště, které  nejenže nepřinese Praze 6 ani celému městu ,ve srovnání s negativními dopady, žádný užitek, ale jen navýší dnešní problémy v podobě AirBnB, centra přeplněného turisty, odčerpá zdroje, které by mohly být využity pro jiné veřejně prospěšné projekty  a výrazně zhorší životní prostředí v naší městské části a okolních obcích a  mimo jiné i napomůže současnému trendu, kdy se zejména z centra Prahy stává nevkusný turistický skanzen. 

JUDr. Karel Šturm, Praha 6