Britský soud zrušil rozhodnutí vlády na výstavbu třetí ranveje letiště Heathrow

Podle zprávy BBC dnes britský Odvolací soud rozhodl, že rozhodnutí britské vlády o rozšíření londýnského letiště Heathrow je nezákonné, neboť nebralo v potaz závazky týkající se ochrany klimatu, ke kterým se Spojené Království zavázalo v Pařížské dohodě.

Protest proti rozšíření letiště Heathrow podala k soudu skupina čtyř londýnských oblastí, které by rozšíření letiště ovlivnilo společně s ochránci životního prostředí a starostou Londýna Sadiqem Khanem.  

Will Rundle, hlavní právník opozice vůči rozšíření letiště, uvedl: „Tento rozsudek má širokosáhlé důsledky pro posuzování dopadu na změny klimatu u všech plánovacích rozhodnutí.  Je čas, aby developeři a orgány veřejné správy odpovídali za dopady, které mají jejich škodlivé projekty na životní prostředí."

Britský ministr dopravy prohlásil, že se vláda nebude proti rozhodnutí soudu odvolávat. Letiště Heathrow, které je soukromou společností se však odvolat chystá a "věří, že uspěje".

Protest proti Heathrow

Zdroj: PA Media

Historie projektu výstavby třetí ranveje

Letiště Heathrow je nejrušnější londýnské letiště, v roce 2019 přepravilo 80,8 milionu cestujících a téměř 476 tisíc letů. Plán výstavby třetí ranveje byl poprvé představen v roce 2007 a předpokládal její zprovoznění v roce 2015.  V roce 2010 nová britská koaliční vláda plán rozšíření zrušila, nicméně lobbyisté z velkých londýnských společností se nevzdali a v roce 2015 komise věnovaná letišti doporučila stavbu třetí ranveje a dalšího teminálu s projektovanou kapacitou až 750 tisíc letů ročně.  V červnu 2018 britská Dolní sněmovna převážnou většinou schválila výstavbu třetí ranveje a nového terminálu.  V návaznosti na rozhodnutí Dolní sněmovny podali londýnský starosta, 4 londýnské oblasti a Greenpeace k odvolacímu soudu protest proti rozšíření a 27.2.2020 soud jejich protestu vyhověl.

Porovnání s plánem výstavby paralelní dráhy na letišti Ruzyně

  1. Britský ovolací soud plán na výstavbu 3. dráhy zamítl s tím, že nezohledňuje závazky vyplývající z Pařížské dohody o ochraně klimatu, která byla podepsána v roce 2016.  S ohledem na časování projektu výstavby třetí ranveje Heathrow lze předpokládat, že jejich EIA byla novější oproti ruzyňské EIA, která byla schválena v roce 2011 a prodloužena v roce 2017 s tím, že nedošlo k podstatným změnám.  Nicméně je zřejmé, že EIA pro výstavbu ruzyňského letiště nezohledňuje jak Pařížskou dohodu, tak i další nedávné změny a doporučení týkající se regulace emisí a hluku
  2. Letiště Heathrow má v současnosti dvě paralelní dráhy a loni odbavilo 467 tisíc letů (vzletů nebo přistání), což na jednu dráhu dělá 233 tisíc letů.  Letiště Ruzyně prakticky využívá jen jednu dráhu a loni odbavilo necelých 154 tisíce letů.  Rezerva na Ruzyni tedy existuje i bez paralelní dráhy
  3. Zrušení nočních letů:  Heathrow má v současnosti omezení na průměrně 16 letů denně mezi 23:30 do 06:00, přičemž v létě je povolený počet letů nižší než v zimě.  Heathrow slibuje, že pokud postaví třetí ranvej, zavede úplný zákaz nočních letů mězi 23:30 a 06:00, tedy v délce 6,5 hodiny.  Letiště Ruzyně má v současnosti omezení na průměrných 48 letů během noci (tl. 22:00-06:00), ovšem v během letních nocí je tento počet vyšší.  Ruzyně slibuje, že pokud postaví paralelní dráhu, zavede zákaz nočních letů od 23:30 do 05:30, tj. 6 hodin - kratší dobu než Heathrow.