Praha 1 se postavila proti rozšiřování letiště Ruzyně

V reakci na avizovaný záměr vlády a ruzyňského letiště navýšit kapacitu letiště až na 30 milionů odbavených cestujících za rok vydala Rada městské části Prahy 1 v prosinci 2019 usnesení, ve kterém vyzývá Hlavní město Prahu, aby „do doby stabilizace stávajícího neudržitelného stavu [turistického rozvoje] odmítalo veškeré záměry, které by mohly vést k dalšímu nárůstu turismu a eskalaci stávajících problémů, včetně záměru na zvyšování kapacity letiště Praha Ruzyně“.

Dále ve svém usnesení Rada požádala hlavní město Prahu „aby v územním a dalších řízeních k projektu Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně, využilo svých účastnických práv a aktivně hájilo zájmy občanů hlavního města“.

Toto usnesení vydala Praha 1 s ohledem na neúnosnou situaci týkající se turistického ruchu na Praze 1 „kdy na necelých 9 milionů turistů ročně jsou navázány negativní jevy, v jejichž důsledku dochází k vylidňování centra, jako jsou AirBnB, pseudohistorická auta, sdílené elektrokoloběžky a mnoho dalších“.

Celý text usnesení Rady městské části Praha 1 lze nalézt na následujícím odkazu UR19_1238.